VENSYS i getproject zawierają umowy kupna i serwisu na dostawę turbin wiatrowych o mocy 110 MW

We wrześniu 2020 roku VENSYS podpisał z deweloperem z Kilonii, firmą getproject GmbH & Co. KG, umowę na dostawę i serwisowanie turbin wiatrowych na platformach 3.X i 4.X MW o łącznej mocy około 110 MW. W ten sposób kontynuowana będzie dobra współpraca, która zapoczątkowana była w ramach czterech wcześniejszych projektów indywidualnych. W ciągu najbliższych trzech lat realizowane będą liczne projekty w Brandenburgii, Meklemburgii-Vorpommern, Dolnej Saksonii i Szlezwiku-Holsztynie. Farmy wiatrowe zostaną oddane do użytku w kilku etapach do końca 2023 roku.

Z wyjątkiem niektórych projektów obywatelskich, turbiny te zostaną włączone do własnego portfolio spółki córki getproject, a mianowicie get:power GmbH & Co. KG. Od 1998 roku getproject zajmuje się planowaniem i wdrażaniem instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. W wielu z nich swój współudział mają lokalni obywatele. Do tej pory firma zrealizowała w całych Niemczech projekty z zakresu energetyki wiatrowej o łącznej mocy ponad 170 MW, w tym 50 turbin wiatrowych w Dolnej Saksonii, których właścicielami jest ponad 200 lokalnych mieszkańców.

VENSYS i getproject cieszą się na pełną zaufania i obiecującą współpracę.