VENSYS realizuje nowy projekt repoweringu we Francji

VENSYS Energy AG i RES SAS podpisały umowę na dostawę 16 bezprzekładniowych turbin wiatrowych Vensys62 o mocy znamionowej 1,5 MW i wysokości piasty 49 m. Projekt zlokalizowany jest na południu Francji.

RES zmodernizuje swoją farmę wiatrową Souleilla-Corbières o mocy 20,8 MW (turbiny Siemens 16 x 1,3 MW), w regionie Aude, pierwotnie uruchomioną w 2001 r., a zarazem pierwszą farmę wiatrową zbudowaną przez RES we Francji.  Nowa łączna moc zainstalowana będzie wynosić 24 MW. Uruchomienie zmodernizowanej farmy wiatrowej planowane jest na 4 kwartał 2023 roku.

Ponieważ ten projekt jest bardzo związany z silnym wiatrem i silnymi turbulencjami, VENSYS wykorzystał swoje doświadczenie w zakresie badań i rozwoju oraz wiedzę RES w zakresie terenu budowy, aby zaprojektować nową turbinę odpowiednią do warunków panujących w miejscu instalacji.

Jest to duży krok w kierunku realizacji ambicji VENSYS, aby stać się wiodącym dostawcą turbin wiatrowych we Francji i demonstruje wartość dodaną portfela produktów VENSYS w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych we Francji. Dzięki nowym rozwiązaniom w zakresie małych platform Vensys62, Vensys70 i Vensys82, VENSYS zapewnia rozwiązania dostosowane do potrzeb nowych lub modernizowanych inwestycji z ograniczeniami wysokości, ograniczeniami dotyczącymi pozwoleń lub trudnymi warunkami na miejscu inwestycji.

VENSYS i RES podpisały również 20-letnią umowę o świadczenie długoterminowych usług serwisowych. Teraz VENSYS rozszerza swoją działalność serwisową na południu Francji.

Jean-Francois Petit, Prezes zarządu RES SAS ogłosił: „W ramach ambitnej strategii repoweringu, RES z dumą inicjuje ten pierwszy projekt na swoim historycznym terenie Souleilla-Corbières, pierwszej farmy wiatrowej zbudowanej przez RES w 2001 roku. Dzięki wiedzy zespołów RES oraz innowacyjnym i dostosowanym do potrzeb rozwiązaniom Vensys, mamy nadzieję na odnowienie tej farmy wiatrowej na kolejne 25 lat".

Jürgen Rinck, Prezes zarządu VENSYS dodał: "Jesteśmy zachwyceni, że RES, firma z silnym zapleczem inżynieryjnym i technicznym, przekonała się do naszego know-how i technologii. Cieszymy się na bliską współpracę z RES i czekamy na realizację naszego pierwszego repoweringu farmy wiatrowej we Francji".

O RES:

RES jest największą na świecie niezależną firmą zajmującą się energią odnawialną, działającą w zakresie lądowej i morskiej energii wiatrowej, słonecznej, magazynowania energii oraz przesyłu i dystrybucji. Będąc na czele branży od prawie 40 lat, RES dostarczyła ponad 21 GW projektów energii odnawialnej na całym świecie. Rozumiejąc unikalne potrzeby klientów korporacyjnych, RES zabezpieczyła ponad 1,5 GW korporacyjnych umów zakupu energii (PPA), umożliwiając dostęp do energii po najniższych kosztach. RES zatrudnia ponad 2.000 osób i działa w 10 krajach. We Francji RES stworzył ponad 1,7 GW energii wiatrowej i słonecznej i zatrudnia 250 osób. www.res-group.com/fr 

O Vensys:

VENSYS Energy AG jest wiodącym, niemieckim producentem elektrowni wiatrowych z technologią bezprzekładniową z magnesami trwałymi. VENSYS oferuje elektrownie wiatrowe w wariantach od 1.5 do 6,2 MW. Siedziba firmy zlokalizowana jest w Saarland, w południowo-zachodniej części Niemiec. VENSYS jest również częścią grupy Goldwind, jednego z największych producentów turbin wiatrowych na świecie z ponad 13GW mocy wiatrowej zainstalowanej tylko w 2020 roku. Obecnie turbiny wiatrowe wykorzystujące technologię VENSYS stanowią ponad 60GW na całym świecie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.vensys.de 

Kontakt dla mediów:   Vensys we Francji: Loïc Maurillon - l.maurillon@vensys.de